Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
กำลังออนไลน์ 6 คน
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
192
เดือนนี้
3,459
เดือนที่แล้ว
4,408
ปีนี้
53,109
ปีที่แล้ว
60,088
  ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ
 
คู่มือการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ 63
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2563
ขั้นตอนการสมัคร ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระหุ้นหนี้ ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกันกลุ่ม ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน)
บันทึก : 21 พฤษภาคม 2563
การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
บันทึก : 28 มีนาคม 2563
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
บันทึก : 01 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสหกรณ์ฯ
 
ประกาศรายชื่อและสมาชิกผู้รับการสรรหา
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศวันหยุดและวันเปิดทำการ
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
บันทึก : 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์
บันทึก : 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ
บันทึก : 05 ตุลาคม 2563
 
  ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
 

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (458.3 KB)
ประจำเดือน กันยายน 2563 (323.2 KB)
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (317.5 KB)
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (446.3 KB)
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (303.8 KB)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (436.3 KB)
ประจำเดือน เมษายน 2563 (282.4 KB)
ประจำเดือน มีนาคม 2563 (191.5 KB)
ดูทั้งหมด...

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุ (321.1 KB)
ใบคำขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (69.1 KB)
ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิ (70.1 KB)
แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอาย (188.0 KB)
ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิ (70.5 KB)
ใบสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย (180.0 KB)
ยินยอมให่หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ (138.5 KB)
คำขอกู้เงินสามัญ (1.2 MB)
แบบคำร้องขอรับทุนบุตรปีการศึกษา 2562 (109.8 KB)
ใบแสดงความจำนงใช้บริการ ATM Online ธนาคา (121.9 KB)
ดูทั้งหมด...
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com