:: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ::
[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ ให้คลิกที่ "สมัครใช้บริการ"<-->[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: วันนี้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ได้ตามปกติแล้ว<-->
 
  
 
นายพิพัฒน์ สุดใสดี
เจ้าหน้าที่เงินกู้เขด 1
 
 
กำลังออนไลน์ 46 คน
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
224
เดือนนี้
4,008
เดือนที่แล้ว
5,352
ปีนี้
16,641
ปีที่แล้ว
32,566
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [15] คน
   
  


 
 
ข้อมูลบุคลากรและ :
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-877764
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายยิ่งยง ชูศรี
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุภพ ไชยทอง
ตำแหน่ง
เหรัญญิก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายประชุม เหลี่ยมดี
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

ชื่อ-สกุล
นายเดโชพล ชลธี
ตำแหน่ง
ประธานฝ่ายการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

ชื่อ-สกุล
นายนพนิช สุขหมั่น
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

ชื่อ-สกุล
นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Untitled Document
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : เอ็มแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ Line ID : m-and-tcom
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel