:: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ::
[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ ให้คลิกที่ "สมัครใช้บริการ"<-->[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: วันนี้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ได้ตามปกติแล้ว<-->
 
  
 
นายทวีศักดิ์ สุกใส
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
 
กำลังออนไลน์ 25 คน
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
2,783
เดือนที่แล้ว
5,390
ปีนี้
20,806
ปีที่แล้ว
32,566
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [12] คน
   
  


 
 
ข้อมูลบุคลากรและ :
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสุจรรยา ขุนทอง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางยูถิกา เสนาธิบดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางวรรณา สายบุตร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารจัดการ

ชื่อ-สกุล
นายมนูญ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางทิพย์มาศ เกิดเหมาะ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี,พัสดุ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

ชื่อ-สกุล
นางกมลชนก โรจนกุศล
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายการเงิน

ชื่อ-สกุล
นายชัชวาล ประสานสุข
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
061-5453529
อีเมล
coopadmin@hotmail.com
กลุ่มงาน
ฝ่ายเงินกู้

ชื่อ-สกุล
นางจิราพร เทพศิริ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล
นางณัฐธยาน์ ดาสั่ว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายการเงิน

ชื่อ-สกุล
นางสาววศินี เทพรำพึง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายการเงิน
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
Untitled Document
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : เอ็มแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ Line ID : m-and-tcom
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel