Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ขั้นตอนการสมัคร ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระหุ้นหนี้ ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย  [ 901 ] siriluck
27 พฤษภาคม 2563
App mobile  [ 398 ] siriluck
21 พฤษภาคม 2563
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกันกลุ่ม ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน)  [ 1e3 ] siriluck
21 พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563  [ 392 ] siriluck
14 พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563  [ 441 ] siriluck
22 เมษายน 2563
ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิด-19  [ 905 ] siriluck
15 เมษายน 2563
กำหนดหลักเกณฑ์การขอลดต้นเงินงวดชำระหนี้และการจ่ายเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิค 19  [ 1e3 ] siriluck
15 เมษายน 2563
มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบและให้บริการสมาชิก  [ 654 ] siriluck
14 เมษายน 2563
มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  [ 642 ] siriluck
14 เมษายน 2563
บริการ ON LINE  [ 461 ] Admin
29 มีนาคม 2563
การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 1e3 ] Admin
28 มีนาคม 2563
เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 887 ] siriluck
24 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  [ 426 ] siriluck
20 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้บริการแก่สมาชิก  [ 732 ] siriluck
20 มีนาคม 2563
การเลืื่อนการเลือกตั้ง  [ 478 ] siriluck
20 มีนาคม 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  [ 623 ] siriluck
17 มีนาคม 2563
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563  [ 434 ] siriluck
26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563  [ 439 ] siriluck
26 กุมภาพันธ์ 2563
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  [ 477 ] siriluck
26 กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  [ 508 ] siriluck
20 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระหุ้นหนี้ ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย
[ data_5371_1.png ]
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกันกลุ่ม ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน)
[ 18281113_4.6.2563.pdf ]
การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
[ data_1468_การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด บน Smart Phone.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ
[ data_9783_ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ.pdf ]
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิท 19 รอบ 2
[ data_2985_1601021415513.jpg ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า
[ data_6607_4.ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า.pdf ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ data_7728_3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[ data_467_2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf ]
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com