Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กันยายน 2561  [ 780 ] Admin
04 กันยายน 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 339 ] Admin
02 กันยายน 2561
การประเมินสหกรณ์สีขาว ปี 2561  [ 386 ] Admin
28 สิงหาคม 2561
ประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการและการทำงาน พ.ศ. 2561  [ 504 ] siriluck
22 สิงหาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  [ 381 ] Admin
20 สิงหาคม 2561
ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 704 ] Admin
20 สิงหาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 512 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  [ 428 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 568 ] siriluck
15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  [ 416 ] Admin
14 สิงหาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 431 ] Admin
10 สิงหาคม 2561
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาว ปี 2561  [ 382 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  [ 421 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การสร้างขวัญและกำลังใจ  [ 381 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
แจ้งสมาชิกเรื่องการโอนเงิน  [ 529 ] Admin
06 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  [ 359 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
การสนับสนุนงบประมาณสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561  [ 403 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน สิงหาคม 2561  [ 1e3 ] Admin
01 สิงหาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550  [ 228 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547  [ 289 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
[ data_5583_ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ.pdf ]
คู๋มือการใช้งาน ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
[ data_8797_คู่มือ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ธันวาคม 2561
[ data_2548_42347.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
[ data_2200_IMG_20190119_0001.pdf ]
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
[ data_8865_IMG_20181228_0001.jpg ]
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
[ data_5686_สมาชิก สสอค. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 พฤศจิกายน .pdf ]
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
[ data_6341_สมาชิก สส.ชสอ. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 พฤศจิกาย.pdf ]
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การงดจ่ายเงินกู้และงดรับชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินสีชมพู ประจำปี 2561
[ data_1430_ประกาศงดจ่ายฉป.2561.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com