Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561  [ 630 ] Admin
11 กันยายน 2561
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เดือน กันยายน 2561  [ 724 ] Admin
08 กันยายน 2561
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กันยายน 2561  [ 1e3 ] Admin
04 กันยายน 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 582 ] Admin
02 กันยายน 2561
การประเมินสหกรณ์สีขาว ปี 2561  [ 678 ] Admin
28 สิงหาคม 2561
ประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการและการทำงาน พ.ศ. 2561  [ 754 ] siriluck
22 สิงหาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  [ 633 ] Admin
20 สิงหาคม 2561
ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 1e3 ] Admin
20 สิงหาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 818 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  [ 696 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 966 ] siriluck
15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  [ 673 ] Admin
14 สิงหาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 675 ] Admin
10 สิงหาคม 2561
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาว ปี 2561  [ 635 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  [ 706 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การสร้างขวัญและกำลังใจ  [ 648 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
แจ้งสมาชิกเรื่องการโอนเงิน  [ 852 ] Admin
06 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  [ 634 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
การสนับสนุนงบประมาณสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561  [ 691 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน สิงหาคม 2561  [ 1e3 ] Admin
01 สิงหาคม 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
[ data_5583_ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ.pdf ]
คู๋มือการใช้งาน ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
[ data_8797_คู่มือ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ธันวาคม 2561
[ data_2548_42347.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) สำหรับพนักงานราชการ
[ data_541_IMG_20190625_0003.pdf ]
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
[ data_3162_ประกาศทุนบุตร.pdf ]
เรื่อง ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562
[ data_7036_ประกาศ เกษียณอายุ 2562.pdf ]
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ)
[ data_2776_กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) 2562.pdf ]
ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค
[ data_8859_IMG_20190419_0002.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com