Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550  [ 362 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547  [ 478 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2543  [ 442 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ. 2554  [ 510 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [ 911 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [ 718 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 700 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 653 ] Admin
15 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 623 ] Admin
14 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 662 ] Admin
14 กรกฏาคม 2561
การสมัครสมาชิก Online  [ 969 ] Admin
14 กรกฏาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561  [ 993 ] siriluck
13 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 661 ] Admin
08 กรกฏาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 760 ] Admin
04 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 677 ] Admin
03 กรกฏาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ  [ 1e3 ] Admin
03 กรกฏาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 720 ] Admin
02 กรกฏาคม 2561
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กรกฏาคม 2561  [ 1e3 ] Admin
01 กรกฏาคม 2561
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561  [ 387 ] Admin
01 กรกฏาคม 2561
สวัสดิการ การจ่ายเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือลาออก  [ 790 ] Admin
01 กรกฏาคม 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
[ data_5583_ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ.pdf ]
คู๋มือการใช้งาน ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
[ data_8797_คู่มือ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ธันวาคม 2561
[ data_2548_42347.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) สำหรับพนักงานราชการ
[ data_541_IMG_20190625_0003.pdf ]
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
[ data_3162_ประกาศทุนบุตร.pdf ]
เรื่อง ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562
[ data_7036_ประกาศ เกษียณอายุ 2562.pdf ]
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ)
[ data_2776_กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) 2562.pdf ]
ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค
[ data_8859_IMG_20190419_0002.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com