Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สวัสดิการ การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพทายาทสมาชิกสหกรณ์  [ 1e3 ] Admin
29 มิถุนายน 2561
สวัสดิการ การจ่ายเงินทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์  [ 1e3 ] Admin
29 มิถุนายน 2561
สวัสดิการ การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพลภาพ  [ 1e3 ] Admin
28 มิถุนายน 2561
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง วันหยุดประจำปี 2561   [ 1e3 ] siriluck
26 มิถุนายน 2561
วารสารสหกรณ์ เดือน เมษายน  [ 1e3 ] siriluck
26 มิถุนายน 2561
การสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561  [ 1e3 ] เดโชพล ชลธี
24 มิถุนายน 2561
โครงการสัมมนาพัฒนาสมาชิก (ประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 950 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
โครงการสัมมนาพัฒนาสมาชิก (ประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 919 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  [ 522 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
ประกาศสหกรณ์อออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561  [ 1e3 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
พรบ.สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553  [ 536 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
ประวัติสหกรณ์  [ 1e3 ] เดโชพล ชลธี
23 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  [ 1e3 ] siriluck
14 มิถุนายน 2561
ประกาศรับสมัครทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 1e3 ] administrator
09 มิถุนายน 2561
เอกสารรับทุนบัตรสมาชิกประจำปี 2561  [ 756 ] administrator
08 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561  [ 1e3 ] administrator
08 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561  [ 1e3 ] administrator
08 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  [ 1e3 ] administrator
08 มิถุนายน 2561
ขอรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย  [ 1e3 ] siriluck
05 มิถุนายน 2561
คู่มือสำหรับสมาชิก  [ 1e3 ] administrator
29 เมษายน 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระหุ้นหนี้ ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย
[ data_5371_1.png ]
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกันกลุ่ม ประจำปี 2563
[ data_5736_ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2563.xlsx.pdf ]
การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
[ data_1468_การใช้งาน Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด บน Smart Phone.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

กำหนดหลักเกณฑ์การขอลดต้นเงินงวดชำระหนี้และการจ่ายเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิค 19
[ data_9140_ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โ.pdf ]
มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบและให้บริการสมาชิก
[ data_1965_2563-04-11 12-43-50_0529.jpg ]
มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
[ data_7347_2563-04-11 12-42-05_0528.jpg ]
เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
[ 98751102_IMG_20200324_0002.pdf ]
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
[ data_4143_ประกาศเลื่อนการเลื่อนผู้แทนสมาชิก 63.jpg ]
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com