Untitled Document
[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ระบบออนไลน์  [ 27 ] นายสุรพล เสียงเพราะ
01 สิงหาคม 2560
การกู้-คำประกัน  [ 23 ] นางเสาวลักษณ์ บัวบาน
31 กรกฏาคม 2560
ระบบออนไลน์  [ 27 ] นางสาวนิภาพร สินพรม
25 กรกฏาคม 2560
ภารกิจประธานกรรมการ  [ 431 ] ชัชวาล ประสานสุข
24 กรกฏาคม 2560
เรื่องทั่วไป  [ 25 ] ปาริชาติ
24 กรกฏาคม 2560
การสมัครสมาชิกสมทบ  [ 1e3 ] administrator
23 กรกฏาคม 2560
สหกรณ์อื่นศึกษาดูงาน  [ 430 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
แสดงความยินดีประธานกรรมการดำเนินการ ปรจำปี 2560-2561  [ 480 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2560  [ 420 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
พิธีทำบุญเปิดอาคารเก็บเอกสารหลังใหม่  [ 429 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560  [ 465 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  [ 444 ] ชัชวาล ประสานสุข
23 กรกฏาคม 2560
อบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานเชี่ยวชาญ  [ 292 ] ชัชวาล ประสานสุข
22 กรกฏาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย  [ 1e3 ] ชัชวาล ประสานสุข
22 กรกฏาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสาคร จำกัดมาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 406 ] ชัชวาล ประสานสุข
22 กรกฏาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด มาศึกษาดูงาน  [ 438 ] ชัชวาล ประสานสุข
22 กรกฏาคม 2560
ประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  [ 1e3 ] ชัชวาล ประสานสุข
22 กรกฏาคม 2560
การกู้-คำประกัน  [ 14 ] นางสาวลักษณี เรืองฉาย
21 กรกฏาคม 2560
มีนาคม  [ 601 ] administrator
21 กรกฏาคม 2560
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสหกรณ์  [ 1e3 ] administrator
21 กรกฏาคม 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
รายละเอียดเอกสารประกอบการกู้เงินสหกรณ์ครูสุรินทร์
ประกาศสหรกณ์

แจ้งการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
[ 1780_แจ้งการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.JPG.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • เกี่ยวกับสหกรณ์
 • การเงิน/ประมวลผล ต่อ 115
 • ผู้จัดการ ต่อ 111
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107
 • ประธานสหกรณ์ ต่อ 113
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร. 094-5295789