:: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ::
  Untitled Document
[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 17 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  [ 6 ] Admin
17 สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   [ 28 ] siriluck
15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  [ 29 ] Admin
14 สิงหาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 48 ] Admin
10 สิงหาคม 2561
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาว ปี 2561  [ 50 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  [ 31 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
การสร้างขวัญและกำลังใจ  [ 24 ] Admin
09 สิงหาคม 2561
แจ้งสมาชิกเรื่องการโอนเงิน  [ 42 ] Admin
06 สิงหาคม 2561
การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  [ 41 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
การสนับสนุนงบประมาณสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561  [ 43 ] Admin
03 สิงหาคม 2561
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน สิงหาคม 2561  [ 675 ] Admin
01 สิงหาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550  [ 24 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547  [ 44 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2543  [ 49 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต พ.ศ. 2554  [ 39 ] siriluck
25 กรกฏาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [ 195 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [ 137 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
การจัดหาแหล่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 81 ] Admin
18 กรกฏาคม 2561
ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)  [ 61 ] Admin
15 กรกฏาคม 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล

ประกาศสหรกณ์

ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
[ data_5416_สสอค. คุ้มครอง ก.ค.61.pdf ]
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
[ data_2291_สส.ชสอ. คุ้มครอง ก.ค.61.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน สิงหาคม 2561
[ data_5414_ประมาณการจ่ายเงินกู้ สค.61.jpg ]
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[ data_5817_รายชื่อสมาชิกสส.ชสอ.(รอบ6-61).pdf ]
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[ data_7354_สมาชิก สสอค. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 มิถุนายน 2561.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com