:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 29 เมษายน 2561 ]: สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 5 คน

 
 หนังสือราชการ สพป.สร.3 :

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [ 47 ] siriluck
10 สิงหาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562  [ 327 ] siriluck
18 กรกฏาคม 2562
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) สำหรับพนักงานราชการ  [ 450 ] siriluck
25 มิถุนายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม  [ 258 ] siriluck
15 มิถุนายน 2562
เกษียณอายุ  [ 224 ] siriluck
14 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครทุนบุตร  [ 333 ] siriluck
13 มิถุนายน 2562
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562  [ 879 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
แบบคำร้องขอรับทุนบุตรปีการศึกษา 2562  [ 828 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562  [ 380 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ)   [ 752 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  [ 1e3 ] siriluck
11 มิถุนายน 2562
ใบแสดงความจำนงใช้บริการ ATM Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  [ 347 ] siriluck
28 พฤษภาคม 2562
ใบสมัครสมาชิก  [ 456 ] siriluck
23 พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562  [ 271 ] siriluck
17 พฤษภาคม 2562
เข้ารวมอบรม "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" จังหวัดนครราชสีมา   [ 214 ] siriluck
20 เมษายน 2562
ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค  [ 661 ] siriluck
19 เมษายน 2562
ระเบียบว่าด้วย เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)  [ 764 ] siriluck
18 เมษายน 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562  [ 541 ] siriluck
10 เมษายน 2562
ประกาศหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562  [ 369 ] siriluck
20 มีนาคม 2562
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  [ 219 ] siriluck
20 มีนาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9