Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศโครงการ "ซื้อหุ้นลุ้นโชค"  [ 558 ] siriluck
03 มกราคม 2563
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประจำปี 2563  [ 888 ] siriluck
17 ธันวาคม 2562
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมท  [ 862 ] siriluck
20 กันยายน 2562
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร  [ 697 ] siriluck
20 กันยายน 2562
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร  [ 703 ] siriluck
20 กันยายน 2562
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564  [ 681 ] siriluck
20 กันยายน 2562
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564  [ 657 ] siriluck
20 กันยายน 2562
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) สำหรับพนักงานราชการ  [ 866 ] siriluck
25 มิถุนายน 2562
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562  [ 1e3 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562  [ 823 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ)   [ 1e3 ] siriluck
12 มิถุนายน 2562
ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค  [ 1e3 ] siriluck
19 เมษายน 2562
ระเบียบว่าด้วย เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)  [ 997 ] siriluck
18 เมษายน 2562
ประกาศหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562  [ 617 ] siriluck
20 มีนาคม 2562
รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562  [ 772 ] siriluck
01 มีนาคม 2562
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  [ 1e3 ] siriluck
19 มกราคม 2562
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562  [ 1e3 ] siriluck
29 ธันวาคม 2561
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  [ 1e3 ] Admin
19 ธันวาคม 2561
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  [ 867 ] Admin
19 ธันวาคม 2561
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การงดจ่ายเงินกู้และงดรับชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินสีชมพู ประจำปี 2561  [ 1e3 ] Admin
14 ธันวาคม 2561
หน้าที่ 1 2 3
ประกาศสหรกณ์

ประกาศโครงการ "ซื้อหุ้นลุ้นโชค"
[ data_7741_ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค 2.pdf ]
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประจำปี 2563
[ data_8301_IMG_20191217_0002.jpg ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมท
[ data_1501_ประกาศ หน่วยนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 .pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_2380_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_5893_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com