Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศรายชื่อและสมาชิกผู้รับการสรรหา  [ 109 ] siriluck
19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศวันหยุดและวันเปิดทำการ  [ 103 ] siriluck
19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565  [ 162 ] siriluck
12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์  [ 204 ] siriluck
10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ   [ 419 ] siriluck
05 ตุลาคม 2563
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิท 19 รอบ 2  [ 658 ] siriluck
30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า  [ 355 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ 293 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ 235 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ 259 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563  [ 439 ] siriluck
17 กันยายน 2563
ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 169 ] siriluck
17 กันยายน 2563
ประกาศ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 288 ] siriluck
01 กันยายน 2563
การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ปี 2563  [ 355 ] siriluck
31 กรกฏาคม 2563
แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 2563  [ 322 ] siriluck
23 กรกฏาคม 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และขยายระยะเวลาจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด 19  [ 530 ] siriluck
16 กรกฏาคม 2563
ประกาศ รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563  [ 1e3 ] siriluck
11 มิถุนายน 2563
กำหนดหลักเกณฑ์การขอลดต้นเงินงวดชำระหนี้และการจ่ายเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิค 19  [ 1e3 ] siriluck
15 เมษายน 2563
มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบและให้บริการสมาชิก  [ 697 ] siriluck
14 เมษายน 2563
มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  [ 682 ] siriluck
14 เมษายน 2563
หน้าที่ 1 2 3 4
ประกาศสหรกณ์

ประกาศรายชื่อและสมาชิกผู้รับการสรรหา
[ data_5467_IMG_20201118_0001.jpg ]
ประกาศวันหยุดและวันเปิดทำการ
[ data_948_IMG_20201118_0003.jpg ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
[ 14501140_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ2564 - 2565.pdf ]
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์
[ data_504_ประกาศ หน่วยเลือกตั้ง.pdf ]
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ
[ data_9783_ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ.pdf ]
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com