Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
   การสนับสนุนงบประมาณสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายประชุม  เหลี่ยดี ประธานฝ่ายเงินกู้สหกรณ์อออมทรัพย์ครูสุรินทรื จำกัด เป็นตัวแทนประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561 จัดโดย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่ โดมโรงเรียนสิรินธร อำเถอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20,000 บาท


-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : Admin
วันที่ : 03 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู๋มือการใช้งาน ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
[ data_8797_คู่มือ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด.pdf ]
การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ธันวาคม 2561
[ data_2548_42347.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน พฤศจิกายน 2561
[ data_9629_15161.jpg ]
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เดือน ตุลาคม 2561
[ data_6107_ตุลาคม.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ตุลาคม 2561
[ data_6639_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน ตุลาคม 2561.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การงดจ่ายเงินกู้และงดรับชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินสีชมพู ประจำปี 2561
[ data_1430_ประกาศงดจ่ายฉป.2561.pdf ]
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[ data_7756_สมาชิก สสอค. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2561.pdf ]
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[ data_5492_สมาชิก สส.ชสอ. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2561.pdf ]
ประกาศ สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ประจำปี 2562
[ data_9803_ประกาศ สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ประจำปี 2562.pdf ]
ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน กันยายน 2561
[ data_8796_สมาชิก สสอค. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 กันยายน 2561.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com