Untitled Document
[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
   ระบบออนไลน์
 
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม ได้ลองสมัครระบบออนไลน์สมาชิกในเวบไซต์ซึ่งกรอกหมายเลขสมาชิกและเลขบัตรประชาชนเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ หลังจากนั้นจึงลองเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ตั้ง ปรากฏว่าเข้าระบบไม่ได้ มีข้อความขึ้นให้ตรวจสอบรหัสสมาชิกและรหัสผ่านใหม่ ไม่ทราบว่าเป็นเพรราะระบบออนไลน์ขัดข้องหรือต้องตั้งรหัสใหม่เพราะตอนกรอกรหัสครั้งแรกในแบบฟอร์มมีให้ระบุอีเมลล์กรณีเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ไม่เห็นเมนูเซตรหัสขึ้นให้กรอก รบกวนด้วยนะคะ เนื่องจากไม่สะดวกเข้าไปติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นต้องเข้าระบบออนไลน์ค่ะ


บันทึกโดย : สิริมา อาจอินทร์
วันที่ : 23 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
รายละเอียดเอกสารประกอบการกู้เงินสหกรณ์ครูสุรินทร์
ประกาศสหรกณ์

แจ้งการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
[ 1780_แจ้งการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.JPG.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • เกี่ยวกับสหกรณ์
 • การเงิน/ประมวลผล ต่อ 115
 • ผู้จัดการ ต่อ 111
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107
 • ประธานสหกรณ์ ต่อ 113
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร. 094-5295789