Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
   ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กันยายน 2561
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (99.3 KB) ]

สหกรณ์อออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะดำเนินการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกที่ยื่นขอรับเงิน เดือน สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่กู้รวมหนี้ จะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อรับเงิน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัดบันทึกโดย : Admin
วันที่ : 04 กันยายน 2561
ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
[ data_9957_ลงเว็บไซร์ ประกาศ รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563-.pdf ]
กำหนดหลักเกณฑ์การขอลดต้นเงินงวดชำระหนี้และการจ่ายเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิค 19
[ data_9140_ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด โ.pdf ]
มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบและให้บริการสมาชิก
[ data_1965_2563-04-11 12-43-50_0529.jpg ]
มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
[ data_7347_2563-04-11 12-42-05_0528.jpg ]
เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
[ 98751102_IMG_20200324_0002.pdf ]
 
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com