Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
   ประชุมพัฒนาสัมมนาสมาชิก (เครือข่ายการจัดการศึกษา)
 

วันที่ 15 กันยายน 2561 ประธานกรรมการ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประชุมพัฒนาสมาชิกสหวิทยาเขต 2 สพม.33 ที่ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : Admin
วันที่ : 15 กันยายน 2561
ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมท
[ data_1501_ประกาศ หน่วยนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 .pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_2380_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_5893_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
[ data_8409_ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผ.pdf ]
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
[ data_1674_ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้ง.pdf ]
 
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com