รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
081-725-0168
อีเมล