รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายประชุม เหลี่ยมดี
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-717-9484
อีเมล