รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางยูถิกา เสนาธิบดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
093-078-8911
อีเมล