รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายมนูญ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
088-349-5825
อีเมล